Top
GP Marked / Om oss

Om oss

«Bidra til at du lykkes»

G-en i firmanavnet står for Global og P-en står for Personlig. Vi leverer Globale tjenester (som betyr at våre tjenester fungerer alle steder du måtte være i verden). Dette kombinerer vi med Personlig oppfølging som skjer via regelmessig kontakt gjennom uformelle og formelle møter, på telefon, samtaler på Skype eller på andre lignende medier.

Kommunikasjon i dag preges av både kanalkryssende atferd og høy innovasjonstakt. I tillegg forventes det en helt ny grad av åpenhet. I denne nye virkeligheten må virksomheter lære seg å ta i bruk et mangfold av teknikker, og alltid tilpasse kommunikasjonen sin til rett målgruppe og riktige kanaler. GP Marked bygger merkevarer på alle arenaer.

GP Marked har strategisk kompetanse innenfor våre satsningsområder. Ved å utfordre kundene våre bidrar vi til å bygge et bedre omdømme. Vi kombinerer den strategiske kompetansen med dyktige, effektive og kreative utøvere innen design, web, sosiale medier og tekst.

Motiverte

Motiverte medarbeidere med engasjement og entusiasme er grunnlaget for gode leveranser.

Fleksible

Vi står på for våre kunder og tilpasser oss alltid kundens spesielle behov.

Kompetente

Gjennom tydelighet og god informasjonsflyt involverer vi riktig kompetanse.

Dynamiske

Vi skal være et dynamisk miljø som tør å utfordre og bidra til innovasjoner for våre kunder.

Ansvarlige

Vi gir alltid tilbakemeldinger til våre kunder og medarbeidere og tar ansvar for våre forpliktelser.

Komplette

Vi får de kundene vi fortjener gjennom fokus på kundens behov og helheten i arbeidet vi utfører.

GP Marked ble først etablert i 2007 som ODIN MEDIA, og har kontor i
GP Huset sammens med GP Nett, GP Digital og GP Økonomi.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.