«Bidra til at du lykkes»

G-en i firmanavnet står for Global og P-en står for Personlig. Vi leverer Globale tjenester (som betyr at våre tjenester fungerer alle steder du måtte være i verden). Dette kombinerer vi med Personlig oppfølging som skjer via regelmessig kontakt gjennom uformelle og formelle møter, på telefon, samtaler på Skype eller på andre lignende medier.

Kommunikasjon i dag preges av både kanalkryssende atferd og høy innovasjonstakt. I tillegg forventes det en helt ny grad av åpenhet. I denne nye virkeligheten må virksomheter lære seg å ta i bruk et mangfold av teknikker, og alltid tilpasse kommunikasjonen sin til rett målgruppe og riktige kanaler. GP Media bygger merkevarer på alle arenaer.

GP Media har strategisk kompetanse innenfor våre satsningsområder. Ved å utfordre kundene våre bidrar vi til å bygge et bedre omdømme. Vi kombinerer den strategiske kompetansen med dyktige, effektive og kreative utøvere innen design, web, sosiale medier og tekst.

MOTIVERTE

Motiverte medarbeidere med engasjement og entusiasme er grunnlaget for gode leveranser.

DYNAMISKE

Vi skal være et dynamisk miljø som tør å utfordre og bidra til innovasjoner for våre kunder.

FLEKSIBLE

Vi står på for våre kunder og alltid tilpasser oss kundens spesielle behov.

ANSVARLIGE

Vi gir alltid tilbakemeldinger til våre kunder og medarbeidere og tar ansvar for våre forpliktelser.

KOMPETENTE

Gjennom tydelighet og god informasjonsflyt involverer vi riktig kompetanse.

KOMPLETTE

Vi får de kundene vi fortjener gjennom fokus på kundens behov og helheten i arbeidet vi utfører.

GP Media ble først etablert i 2007 som ODIN MEDIA, og har kontor i
GP Huset sammens med GP Dataservice og GP Økonomi.

Vi kontakter deg