Velg kategori
Universell utforming

Fra og med 1. juli 2014 blir det pålagt per lov at alle nye nettsider og nettløsninger skal være universelt utformet. Folkelig forklart: Alle nettsider skal ta hensyn til og være tilgjengelige for personer med nedsatte funksjonsevner, eksempelvis svaksynte og blinde. Alle skal kunne benytte en nettløsning slik den er ment å skulle benyttes. Eksisterende […]

Blogg / 03 jan 2014

Vi kontakter deg