forrige prosjekt Hafslund Nett Øst

Opplev Italia

Mål og behov

Tidligere Norscana, et enkeltmannsforetak som formidler reiseopplevelser i Italia og omegn, trengte en tydeligere profil og en fornyet nettside med enklere administrasjon. ODIN MEDIA ble innkalt for å bistå med fornyingen.

Beskrivelse

Et navnebytte, med påfølgende ny logo, var første steg for å gjøre merkevaren til de gode reiseopplevelsene sterkere. Under det nye navnet «Opplev Italia» ble logoen, sammen med et stort bildearkiv, bakgrunnen for den nye profilen.

De gamle nettsidene var laget i WordPress, og vi beholdt grunnsystemet, men videreutviklet dette med nye maler og felter for å forenkle administrasjonen. Samtidig ble nettsiden mer informativ, med en klar struktur for alle destinasjonene man kan oppleve.

I tillegg til nettsider utførte ODIN MEDIA en oppfriskning av Facebook-siden til Opplev Italia og gjennomførte en strategi og annonsering på Facebook for å spre merkevaren tydeligere. Både Opplev Italia og ODIN MEDIA ser på Facebook som en spennende kanal å fokusere på for et tema som «reise», som spesielt for nordmenn oppleves som litt luksus med muligheten for å oppleve verdenshistorie.

ODIN MEDIA har også laget brosjyre og messemateriell for Opplev Italia.

Effekt

En ny profil og merkevare har skapt mer eierskap for driveren av firmaet, og nye nettsider som viser den viktige informasjonen på den riktige måten har skapt et nettsted firmaet er stolt av å vise fram.

Når ODIN MEDIA begynte arbeidet med merkevarebyggingen, hadde Opplev Italia 73 likes på sin Facebook-side. Etter 1,5 måneder med en tydelig strategi, planlagt annonsering og oppfølging, hadde antall likes nå økt med over 2500%! Hver publisering på Facebook når nå mange følgere, og basert på tilbakemeldinger er Italia tydeligvis en populær og ønsket destinasjon for manges ferier!

DETALJER

Kategori

Kunde

Lanseringstidspunkt

Vi kontakter deg