forrige prosjekt Brygga Kultursal Halden
neste prosjekt Hafslund Nett Øst

Leveranser for Grimsrud

Mål og behov

Selskapet Leif Grimsrud har ekspandert mye siste årene med virksomhet i Norge og Sverige, og en omsetning over 600 millioner. Selskapet hadde behov for en konsolidering og styrking av egen merkevare i alle flater.

Beskrivelse

Vi hadde en gjennomgang av dagens status, foreslo ulike retninger for å se enhetlig på konserntanken mot morselskapet GG Gruppen, søster og datterselskaper.Den tidligere ”Leif Grimsrud” logoen ble oppgradert til ”Grimsrud” med en rendyrket og sterk profil. Nye nettsider i samme mal ble lansert for alle selskaper i konsernet, biler og anleggsmaskiner gjennomgikk en forandring. Alle sponsorflater ble gjennomgått og forbedret.

Effekt

En sterk merkevare ble fornyet. Selskapet har vokst videre, og tiltrukket seg mange spennende arbeidstakere.

DETALJER

Kategori

Kunde

Lanseringstidspunkt

Vi kontakter deg