forrige prosjekt Jensen & Scheele Bil AS
neste prosjekt Scan Survey

Grimsrud AB

Kort om Grimsrud AB

Leif Grimsrud AS er ledende maskinentreprenør i Østfold. I 2015 fikk de en ny stor ny eier i ryggen, Veidekke som eier 80%. Leif Grimsrud AS har i dag 4 avdelinger, Utemiljø, Kystmiljø, Bane og Anlegg. De omsetter for ca. 605 millioner (2018) og har 210 gode kollegaer. Dagens eiere av Grimsrud er Veidekke Entreprenør AS med 80% og GG Gruppen AS med 20%. Leif Grimsrud AS danner Distrikt Grimsrud i Veidekkekonsernet sammen med Grimsrud AB og ØST AS.

Behov

Juni 2019 fikk vi en hyggelig henvendelse fra vårt naboland Sverige og Grimsrud AB. De hadde et behov for å raskt komme på bena med en komplett løsning for å synliggjøre et nytt prosjekt med å gi tilgang til vann og avløp for ca 500 brukere med prosjektnavnet VA Västbacken.

Beskrivelse

Etter en analyse og dialog rundt behovene la vi en markedsstrategi på hvordan vi skulle kunne nå disse brukerne på kort tid da mange av disse enhetene var fritidsboliger og juli var en viktig måned i så måte. På bakgrunn av dette laget vi en grafisk profil som tok hensyn til vann/miljø aspekter. Nettside ble utviklet og en produktbrosjyre ble produsert. Digitale nyhetsbrev samt funksjonalitet for melding av interesse ble også implementert, alt selvfølgelig i henhold til GDPR reglene.

  • Domener
  • Logo og fargeprofil
  • Nettside www.va-vastbacken.se
  • Brosjyre
  • Digitale nyhetsbrev / interessepåmelding

Effekt/resultat

Grimsrud AB fikk sine ønskede og avtalte løsninger innenfor de knappe tidsrammer som ble lagt, de har nådd ut til brukerne og oppnådd stor respons på aktiviteten som kan gi brukerne tilgang til vann og avløp.

DETALJER

Kategori

Kunde

Vi kontakter deg