forrige prosjekt Decna Foods
neste prosjekt Lilleeng Legesenter

Gjerdesagen

Behov og mål

Ernex AS er Skandinavias ledende produsent av bygnings sager – Gjerdesagen®. Dette selskap hadde behov for en ny nettbutikk hvor man ønsket å ha et nytt fokus rundt informasjon vedrørende produkter, service, reservedeler og bestillinger. Den nye nettbutikken skulle være enkel og intuitiv å navigere seg i samt inneholde god og riktig informasjon for brukerne slik at de i størst mulig grad ville være selvhjulpne i mange av tidligere mer tungvinte prosesser. Det var også et krav at hver registrert bruker skulle ha sin egen «Min side» funksjonalitet hvor spesielle rabatter samt andre forhold ble ivaretatt på brukernivå. Det var også behov for å ha en spesifikk struktur på nummerserier vedrørende produkter og reservedeler.

Kunden hadde også behov for å lage ny produktkatalog i papirform som ivaretok den nye profilen som var blitt utformet for nettbutikken samt oppdatert med riktige spesifikasjoner.
Brukeradferd og trafikkmønster vedrørende nettbutikken var det også ønskelig å vite mere om, slik at man kunne iverksette forbedrende tiltak.

Beskrivelse

Vi laget en ny nettbutikk i WordPress som ivaretok ovennevnte behov og mål. Det er i dag ca 700 produkter og reservedeler som er beskrevet både med detaljerte spesifikasjoner samt tegninger og bilder. Alle disse produkter og reservedeler har i dag en nummerserie- struktur som tydelig spesifiserer egenskap og samhørighet. Nettbutikken er flerspråklig, med innhold på både norsk, engelsk og tysk.

Tekstinnhold er også optimalisert via SEO analyser, og adferdsmønster på nettbutikken blir analysert via demografiske verktøy som da inneholder blant annet såkalte «heatmaps», innspilte videoer av brukernavigering samt andre analyser.

Det er blitt laget en ny produktkatalog som har tilsvarende profil og produktspesifikasjoner som nettbutikken.

Effekt/resultat

Den nye nettbutikken gir nå brukere bedre informasjon rundt produkter og reservedeler og i tillegg har registrerte brukere nå mulighet for å bestille dette.
Mulige feilkilder vedrørende bestillinger er nå kraftig redusert da detaljerte produkt spesifikasjoner med supplerende tegninger og bilder ligger tilgjengelig med faste nummerserier og strukturer på produkt og dele- nivå.

De trykte og digitale mediene har nå et omforent og oppdatert budskap og profil.

DETALJER

Kategori

Kunde

Lanseringstidspunkt

Vi kontakter deg