forrige prosjekt vårMeny.no
neste prosjekt Atek Byggkompetanse

G Plan

Behov og mål

Kort om G Plan

G Plan tilbyr tjenester innenfor areal- og eiendomsrådgiving og hovedsakelig oppgaver knyttet til detaljreguleringsplaner og områdereguleringsplaner. Oppgavene spenner vidt fra tidlig fase hvor planstatus, lokalgitte forutsetninger og eierforhold skal vurderes til utarbeidelse av reguleringsplan og rådgiving gjennom påfølgende byggefase.

Logo

Kunden ønsket bistand fra oss med å utvikle ny logo basert på gitte rammebetingelser relatert til fargevalg og skrifttyper.

Nettside

Kunden synliggjorde et behov for å få utviklet en enkel nettside som skulle ha en oversiktlig menystruktur hvor det var viktig å ha fokus på tjenester og prosjekter som har vårt utført. I tillegg skulle den være responsiv og søkermotor optimalisert (SEO).

Beskrivelse

Logo ble utviklet basert på gitte krav rundt fargevalg samt skrifttype
Ny nettside ble utviklet i WordPress som ivaretok ovennevnte behov og mål. Tekstinnhold er optimalisert via SEO analyser.

Effekt/resultat

Logo er i henhold til oppgitte krav og har en profil som er i henhold til andre selskap i samme gruppering.
Den nye nettsiden har få undersider etter kundens ønske med et klart fokus på tjenester og prosjekter.

DETALJER

Kategori

Kunde

Lanseringstidspunkt

Vi kontakter deg