neste prosjekt NXTech

FUNG

Behov og mål

Finnmark Fylkeskommune startet i 2011 oppbyggingen av sitt FUNG-kort; et rabattkort for ungdom som gir reduserte billettpriser på kulturarrangementer i fylket. De trengte en full visuell profil, web, informasjons- og presentasjonsmateriell og løsning for hvordan kortene skulle produseres. ODIN MEDIA fikk jobben – en oppgave vi hadde erfaring innenfor da vi tidligere hadde laget samme løsninger før Østfolds «Kulturkortet Kode».

Beskrivelse

ODIN MEDIA startet arbeidet med å lage den visuelle profilen – et ungdommelig preg med relasjon til Finnmark. En fargeprofil bestående av svart, gul, lilla og grønn sammen med skating, reinsdyrhorn og tagging ble grunnlaget for profilen som gjennomgående er brukt på alt materiell vi laget senere.

FUNG.no er hovedsiden til organisasjonen, med informasjon og oversikt over FUNGs visjoner og tilbud, men i tillegg ønsket de egne nettsider for FUNG-kortet og Ungdommens Kulturmønstring i Finnmark. Websidene ble derfor laget som en WordPress multisite, som tillater FUNG å adminsitrere flere separerte nettsteder fra en base.

Tidlig i kampanjeperioden, for å skape blest om produktet og websiden, ble sosiale medier som Facebook og Twitter brukt, og logoen ble blåst opp på busser i Finnmark, i tillegg til å ha informasjonsplakater med QR-koder som ledet til FUNG-sidene inne i bussene.

Selve kortet ble løst med to metoder – den tradisjonelle laminerte kortløsningen ungdommen kan ha i lommeboka, og elektronisk medlemskort til smarttelefon. Vi utviklet en mobilapplikasjon for iPhone, Windows Phone og Android som brukerne kan laste ned og logge på med brukernavn og passord, og dermed bruke telefonen sin som rabattkort.

For å vise hvor man får rabatt utviklet vi i tillegg til websidene en facebookapplikasjon som viser relevante aktører for FUNG.

I tillegg til standard informasjonsmateriell som brosjyrer og plakater laget vi også T-skjorter og gensere for FUNG-staben.

Effekt/resultat

Finnmark Fylkeskommune fikk effektivt kommunisert rabattordningen i fylket, og på kort tid etter lansering var det 200 kortholdere i Finnmark som får rabatter på ulike kulturarrangementer. Antall kortholdere stiger jevnt og trutt, og FUNG er aktive med både nye tilbud og å vise seg fram i lokalområdet og på internett.

DETALJER

Kategori

Kunde

Lanseringstidspunkt

Vi kontakter deg