neste prosjekt Nor-Trapp

Eidsberg Kommune – Mysenbyen

Kort om Eidsberg Kommune – Mysenbyen

Mysen har en visjon om å bli Østlandets mest attraktive småby, og gjennom en helhetlig profileringsprosess skal vi komme et steg videre til å oppfylle dette. Mysen er 20 år som by i 2017 – Østfolds yngste og mest ungdommelige by! Det er gjort et arbeid med å identifisere hva vi vil være og hvordan vi vil fremstå denne vinteren/ våren, og arbeidet med Mysenloven, og hvordan den brukes, vil danne noe av grunnlaget for det videre profileringsarbeidet. Med Mysenloven ønsker vi at barn og barnlige innfallsvinkler skal formidle våre verdier med et glimt i øyet, som i tillegg til å være så konkrete som bare barn kan være, også innehar en dybde vi ønsker skal være betegnende for byen vår, og for hvordan den og menneskene i den fremstår. I Byutviklers tiltaksplan for 2017 er det beskrevet viktigheten av en felles profil for Mysen. I tiltaksplanen som ble vedtatt i formannskapet i februar 2017, er det beskrevet at profilering av Mysen som én enhet er viktig, men det avhenger av et samspill med næringsaktører i Mysenbyen AS, blant gårdeiere og øvrig næring og instanser i Eidsberg. Mysenbyen AS, som representerer en stor andel av næringen i byen, skal denne profilen brukes av alle som vil fronte og markedsføre Mysen.

Mysen skal kjennetegnes av følgende verdier:
ung og oppdatert – raus og hjertelig – miljøbevisst og bærekraftig – attraktiv og «frampå» – engasjert og aktiv – nytenkende og innovativ – respekt og tillit

Behov

I 2017 ble vi invitert til en anbudskonkurranse hvor følgende behov var beskrevet:

 • HVA ønsker vi:
  • Ny helhetlig, grafisk profil til byen Mysen, som skal brukes til alle arrangementer, handel og aktivitet i Mysen minimum de neste 5-10 år. Herunder hører skrifttyper, farger etc.
  • Hjemmeside www.mysen.no. Denne må være enkel å oppdatere for kommunens ansatte (og andre) etter ferdigstillelse. Siden må være responsiv (dvs. leselig på alle enheter; telefon, nettbrett, desktop)
  • Logo «MYSEN»
  • Annonsemaler
  • Trykksaker
  • Skilt, infoskilt, velkommen, hva skjer
  • Bannere
  • Utsmykning (for eksempel store veggflater)
 • HVORFOR ønsker vi ny profil:
  • Bygge stolthet og bevissthet blant kommunens innbyggere og næring
  • Tiltrekke oss nye innbyggere og arbeidsplasser
  • 20 år som by
  • Ingen helhetlig profilering pr. i dag
  • Ledd på veien til å bli «Østlandets mest attraktive småby»
  • Behov for å definere «hva Mysen er» – kommunesammenslåing gir to byer i den nye storkommunen

Det økonomisk mest fordelaktige tilbud basert på følgende kriterier vil bli valgt:

 • Kvalitet/oppdragsforståelse/prosessbeskrivelse
 • Pris/anskaffelseskostnad

Beskrivelse

Til vår store glede ble vi i GP Media til slutt valgt som leverandør basert på kriteriene som var beskrevet i anbudskonkurransen.
Vi har hatt den glede av å ha samarbeidet i en periode rundt dette og har laget mange spennende løsninger både på trykte og digitale flater i henhold til spesifikasjonene i anbudskonkurransen.

Effekt/resultat

Eidsberg Kommune/Mysenbyen har en helhetlig profil som et ledd på veien til å bli «Østlandets mest attraktive småby» hvor løsningene har seriøst og ryddig uttrykk, men godt synlig og gjenkjennelig. – Like synlig i trykk som på PC-skjerm med en tvist av humor og lekenhet.

DETALJER

Kategori

Kunde

Vi kontakter deg