forrige prosjekt De utvalgte

Christian Radich

Behov og mål

Skoleskipet Christian Radich er et av Norges mest kjente skip, og stiftelsen Christian Radich vil bevare skipet gjennom aktiv drift. Skipet seiler tokt og charter, i tillegg til primært å være et skoleskip.

Med ønske om større aktivitet for skipet ville stiftelsen Christian Radich modernisere synligheten på merkevaren sin, og ODIN MEDIA fikk oppdraget med å skape en moderne og effektiv tilstedeværelse på verdensveven for den stolte skuta.

Beskrivelse

Fra å ha et tungrodd nettsted med utdatert design og vanskelig administrasjon tok vi alle behovene og ønskene fra Radich og bakte dem inn i en WordPress-løsning. Å vise frem skuta og turene skuta tar var av viktighet på nettsidene, og gode bilder ble pakket inn i et maritimt design.

Nettsidene er også tilgjengelig på tre språk, norsk, engelsk og tysk, og med funksjonalitet for innholdsoversettelse kan Radichs administratorer selv nå enkelt oversette artikler og sider selv – uten å måtte hardkode sider på et eget nettsted for det aktuelle språket.

Å fortelle de gode historiene fra tokt og turer er viktig for å vise gleden den gamle skuta kan gi sine passasjerer, og dette spesielt under Atlanterhavstoktet 2012. ODIN MEDIA laget en felles web- og facebookapplikasjon som ble kjørt som kampanje med annonser på Google og Facebook i forkant av toktet for å vekke og fange interesse og rekruttere medseilere.

I etterkant av toktet har vi videreutviklet facebookapplikasjonen som nå er et album med minner fra deltagerne på toktet. ODIN MEDIA bistår med å lage og redigere filmer fra toktet som presenteres sammen med historiene.

Effekt/resultat

De nye websidene og den hyppige tilstedeværelsen på Facebook har skapt blest rundt skoleskipet Christian Radich. Før Atlanterhavstoktet, med 20 plasser som skulle besettes, satt vi oss som mål å få 50 interessenter gjennom kampanjen over en 3 ukers periode. Dette hadde vi etter 4 dager. Toktet ble utsolgt i god tid før kampanjeperioden var over.

Allerede ser vi stor interesse for Atlanterhavstokt 2013, noe facebookapplikasjonen er en stor pådriver for.

Haldenseren

Ekstra hyggelig er det å jobbe med Christian Radich når vi vet at grunnleggeren bak skoleskipet var fra Fredrikshald, som er det tidligere navnet på Halden. Christian Radich ble født i Fredrikshald, men holdt sitt virke i Christiania.

DETALJER

Kategori

Kunde

Vi kontakter deg