forrige prosjekt G Plan
neste prosjekt Fritia

Atek Byggkompetanse

Behov og mål

Kort om Atek Byggkompetanse

Atek Byggkompetanse besitter et allsidig og omfattende erfaringsgrunnlag fra mer enn 30 års erfaring for ulike områder innen bygg- og anleggsrelaterte virksomheter. Etter mange år med drifts- og prosjektlederoppgaver i private virksomheter og med ytterligere erfaring som bl.a. rådgiver innen byggesaksbehandling i offentlig sektor, har daglig leder Asbjørn Tonholt sett et økende behov for kunnskap på tvers av de forskjellige ansvars- og fagområdene i bygg- og anleggsbransjen. Ved å erkjenne viktigheten av at det i framtiden må prosjekteres og oppføres mer energigjerrige bygg og et med et ønske om å bidra til å forebygge bygg skader gjennom grundig prosjektering, oppfølging og kontroll, sørger Atek Byggkompetanse for å være oppdatert på all ny kunnskap og de siste forskningsresultatene som kan bidra til bedre bygg.

Navn og logo

Kunden ønsket bistand fra oss med å utvikle både et nytt navn og logo på et allerede etablert firma.

Nettside

Kunden synliggjorde et behov for å få utviklet en moderne nettside som skulle ha en oversiktlig menystruktur hvor det var viktig å ha fokus på tjenester og kompetanse. At den skulle være responsiv og søkermotor optimalisert (SEO) var også et krav.

Beskrivelse

Basert på virksomhetsanalyse og tett dialog med oppdragsgiver laget vi forslag til navn og logo hvor vi til slutt endte opp med ATEK Byggkompetanse.

Vi laget en ny nettside i WordPress som ivaretok ovennevnte behov og mål. Tekstinnhold er optimalisert via SEO analyser.

Effekt/resultat

Det nye navnet og logo gir et klart og tydelig budskap på hva virksomheten leverer av tjenester samt til hvilket segment.

Den nye nettsiden er enkel å navigere seg i og tjenesteområdene samt leverandørens kompetanse har et stort fokus.

DETALJER

Kategori

Kunde

Leveringstidspunkt

Vi kontakter deg